5.2. Các định luật cơ bản của động lực học (3 định luật Newton)

1. Định luật quán tính (Định luật I Newton)

Chất điểm không chịu tác dụng của lực nào thì đứng yên hay chuyển động thẳng đều (chuyển động theo quán tính).

Nhận Dạy Kèm môn Cơ Học Kỹ Thuật (Cơ học cơ sở) - Engineering Mechanics Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

2. Định luật cơ bản (Định luật II Newton)

Trong hệ quy chiếu quán tính, dưới tác dụng của lực, chất điểm chuyển động với gia tốc có cùng hướng với lực và có giá trị tỉ lệ với cường độ của lực:  \( \overrightarrow{F}=m\cdot \vec{a}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(5.28) \)

Trong đó: m là hệ số có giá trị không đổi, là số đo quán tính của chất điểm và được gọi là khối lượng của chất điểm.

Ta thấy, nếu  \( \overrightarrow{F}=0\to \vec{a}=0\to \vec{v}=\overrightarrow{const} \), ta trở về định luật I.

Trong trường trọng lực, khi chất điểm rơi tự do, ta có:  \( P=m\cdot g \), với gia tốc trọng trường  \( g=9,81\,(m/{{s}^{2}}) \).

Sách Giải Bài Tập Cơ Học Kỹ Thuật!

3. Định luật tác dụng và phản tác dụng (Định luật III Newton)

Lực tác dụng tương hỗ giữa 2 chất điểm xuất hiện đồng thời, cùng đường tác dụng, cùng cường độ và ngược chiều. Định luật này cho ta tác dụng tương hỗ đúng cả trong trường hợp vật chuyển động.

Hãy mua Sách Giải Bài Tập Cơ Học Kỹ Thuật

Trong quá trình đăng tải bài giảng lên website sẽ không tránh khỏi việc sai sót nên để xem nhiều bài tập có lời giải chi tiết và nhiều bài toán hay hơn nữa, kính mời bạn đọc hãy mua Sách Giải Bài Tập Cơ Học Kỹ Thuật để được xem đầy đủ và chính xác nhất!

Các bài viết cùng chủ đề!

Các Sách Giải Bài Tập - Đề Thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ