Danh mục: Cơ Học Chất Lưu

 • Tĩnh học chất lưu

  8.4. Tĩnh học chất lưu 1) Phương trình cơ bản của tĩnh học chất lưu  Trong trường hợp chất lưu không chuyển động, phương trình Bernoulli trở thành:  ( p+rho gh=const  )     (6.11) Phương trình (6.11) được gọi là phương trình cơ bản của tĩnh học chất lưu, đã được Pascal tìm ra vào năm […]

 • Phương trình Bernoulli

  8.3. Phương trình Bernoulli 1) Thiết lập phương trình Xét một khối chất lưu bất kì ABCD chứa trong một đoạn ống dòng giới hạn bởi các tiết diện S1 và S2. Gọi v1 và v2 là vận tốc chảy của chất lưu tại các tiết diện đó. Sau thời gian dt, khối chất lưu […]

 • Phương trình liên tục

  8.2. Phương trình liên tục Xét một chất lưu lí tưởng, chuyển động trong một ống dòng bất kì. Gọi v1 và v2 là vận tốc chảy của chất lưu tại hai tiết diện S1 và S2 bất kì của ống dòng. Ta có lượng chất lưu đã chảy qua tiết diện S1, S2 trong […]

 • Chất lưu – Đường dòng – Ống dòng

  8.1. Chất lưu – Đường dòng – Ống dòng 1) Chất lưu  Chất lưu là những chất có thể “chảy” được, bao gồm chất lỏng và chất khí. Chất lưu không có hình dạng nhất định. Khi chuyển động, chất lưu phân thành từng lớp, giữa các lớp có lực tương tác, gọi là lực […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ