Danh mục: Cơ Học Vật Rắn

 • Ma sát trong chuyển động lăn của vật rắn

  3.5. Ma sát trong chuyển động lăn của vật rắn A. Lý Thuyết Trong sinh hoạt hàng ngày, ta thường gặp chuyển động lăn của các vật hình trụ trên mặt phẳng ngang. Ta cũng thấy rằng, có lúc bánh xe quay rất nhanh mà ki tiến lên được (xe bị lún sình); hoặc bánh […]

 • Phương pháp giải bài toán động lực học vật rắn

  3.4. Phương pháp giải bài toán động lực học vật rắn A. Lý Thuyết Tương tự như Động lực học chất điểm, trong Động lực học vật rắn cũng có hai dạng bài toán: thuận và nghịch. Bài toán cho biết các lực, tìm gia tốc – gọi là bài toán thuận; bài toán cho […]

 • Phương trình động lực học vật rắn

  3.4. Phương trình động lực học vật rắn A. Lý Thuyết 1) Tổng quát Chuyển động phức tạp của vật rắn được phân tích thành hai chuyển động đồng thời. Vì thế, mô tả chuyển động của vật rắn về mặt động lực học, ta cũng có hai phương trình: + Phương trình mô tả […]

 • Chuyển động của vật rắn

  3.3. Chuyển động của vật rắn A. Lý Thuyết Trong chương 1, chúng ta đã nghiên cứu tính chất các chuyển động của chất điểm. Vật rắn có những chuyển động riêng và trong mỗi dạng chuyển động, có những tính chất đặc trưng riêng. Trong chương này chỉ nghiên cứu chuyển động song phẳng […]

 • Khối tâm

  3.2. Khối tâm A. Lý Thuyết Khi nghiên cứu chuyển động của một hệ chất điểm hay chuyển động của vật rắn, trong một số trường hợp có thể rút gọn về chuyển động của một điểm đặc trưng cho hệ đó. Điểm đặc biệt này chính là khối tâm của hệ. 1) Định nghĩa […]

 • Vật rắn

  3.1. Vật rắn 1) Khác nhau về vật rắn Hệ chất điểm là một hệ gồm nhiều vật mà mỗi vật đều coi là một chất điểm. Các chất điểm trong hệ có thể tương tác lẫn nhau, các lực tương tác đó gọi là nội lực; đồng thời có thể tương tác với các […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ