Danh mục: Thuyết Tương Đối Hẹp Einstein

 • Năng lượng của chất điểm chuyển động

  5.7. Năng lượng của chất điểm chuyển động A. Lý Thuyết 1) Công thức W=mc2 Khi hạt chuyển động dưới tác dụng của ngoại lực, năng lượng của nó thay đổi. Độ biến thiên năng lượng của chất điểm bằng công của ngoại lực tác dụng lên chất điểm đó: dW=dA      (5.31) Để đơn giản […]

 • Động lượng và khối lượng của chất điểm chuyển động

  5.6. Động lượng và khối lượng của chất điểm chuyển động Phương trình cơ bản của chuyển động chất điểm trong trường hợp cổ điển là:  ( overrightarrow{F}=mvec{a}=mfrac{dvec{v}}{dt} )      (5.23)  hay  ( overrightarrow{F}=frac{dvec{p}}{dt} )     (5.24) Trong đó  ( vec{p}=mvec{v} ) là động lượng của chất điểm chuyển động với vận tốc  ( vec{v} ) và […]

 • Tổng hợp vận tốc

  5.5. Tổng hợp vận tốc Giả sử u là vận tốc của một chuyển động đối với hệ O và u’ là vận tốc của chất điểm đó đối với hệ O’. Ta hãy xác định công thức tổng hợp vận tốc liên hệ giữa u và u’. Từ (5.7) ta có:  ( dx’=frac{dx-Vdt}{sqrt{1-frac{{{V}^{2}}}{{{c}^{2}}}}} ); […]

 • Sự co ngắn Lorentz

  5.4. Sự co ngắn Lorentz A. Lý Thuyết Ta hãy so sánh độ dài và khoảng thời gian trong hai hệ quán tính O và O’. 1) Độ dài  Giả sử có một thanh đứng yên trong hệ O’ (Hình 5.3), đặt dọc theo trục O’x’, độ dài của nó torng hệ O’ là:  ( […]

 • Tính đồng thời và quan hệ nhân quả

  5.3. Tính đồng thời và quan hệ nhân quả 1) Tính đồng thời Trong phần Sự mâu thuẫn của phép biến đổi Galilée với thuyết tương đối Einstein (trong bài Phép biến đổi Lorentz) ta đã xét các tín hiệu sáng từ điểm A đến các điểm B và C nằm trên trục x’ của […]

 • Phép biến đổi Lorentz

  5.2. Phép biến đổi Lorentz 1) Sự mâu thuẫn của phép biến đổi Galilée với thuyết tương đối Einstein Trong cơ học cổ điển Newton, thời gian là tuyệt đối còn vận tốc tuân theo quy luật cộng vận tốc. Điều này mâu thuẫn với thuyết tương đối Einstein, trong đó thời gian phụ thuộc […]

 • Các tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein

  Cơ Học – Mechanics Cơ học Newton đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong suốt hai thế kỉ đến nổi nhiều nhà vật lý trong thế kỉ 19 đã cho rằng việc giải thích một hiện tượng vật lý bất kỳ đều có thể thực hiện được bằng cách đưa nó về một […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ