Danh mục: Điện Môi

 • Điện môi đặc biệt

  4.4. Điện môi đặc biệt Trên đây, khi nói đến sự phân cực của điện môi, chủ yếu là nói tới điện môi đẳng hướng. Ở đó các tính chất vật lý như nhau theo mọi hướng. Các điện môi loại này thường là chất khí, lỏng hoặc chất rắn vô định hình hay chất […]

 • Điều kiện qua mặt giới hạn hai điện môi của các vectơ E và D

  4.3. Điều kiện qua mặt giới hạn hai điện môi của các vectơ ( overrightarrow{E} ), ( overrightarrow{D} ) Xét hai lớp điện môi đồng chất, đẳng hướng, mỗi lớp giới hạn bởi hai mặt phẳng song song, có hằng số điện môi  ( {{varepsilon }_{1}},{{varepsilon }_{2}} ), được đặt tiếp xúc nhau bởi một […]

 • Điện trường trong điện môi

  4.2. Điện trường trong điện môi 1. Điện trường vi mô và điện trường vĩ mô Mỗi phân tử cấu thành một vật thể có thể coi như một hệ điện tích đặt trong chân không. Điện trường do hệ điện tích đó gây ra gọi là điện trường vi mô. Điện trường vi mô […]

 • Sự phân cực của điện môi

  4.1. Sự phân cực của điện môi 1. Hiện tượng phân cực điện môi Thực nghiệm chứng tỏ rằng, khi đặt một thanh điện môi trong điện trường ngoài thì trên các mặt giới hạn của thanh điện môi sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Mặt đối diện với hướng đường sức điện […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ