Danh mục: Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ

 • Năng lượng từ trường

  6.5. Năng lượng từ trường A. Lý Thuyết 1. Năng lượng từ trường trong ống dây điện   Xét một mạch điện như hình 5.16. Lúc đầu khóa K chưa tiếp xúc với tiếp điểm nào. Trong mạch không có dòng điện. Cho khoa K tiếp xúc với tiếp điểm (1), có dòng điện chạy […]

 • Hiện tượng hỗ cảm

  6.4. Hiện tượng hỗ cảm I. Các khái niệm cơ bản về chuyển động Giả sử có hai mạch điện kín đặt gần nhau, có các dòng điện I1, I2 chạy qua như hình 5.15. Mỗi dòng điện này đều sinh ra từ thông gởi qua diện tích giới hạn bởi dòng điện kia. Do […]

 • Hiện tượng tự cảm

  6.3. Hiện tượng tự cảm A. Lý Thuyết 1. Hiện tượng tự cảm, độ tự cảm Ta biết rằng, xung quanh dòng điện có từ trường. Khi dòng điện I chạy trong một mạch kín thì có từ thông  ( {{Phi }_{m}} ) do chính từ trường của dòng điện này gởi qua diện tích […]

 • Dòng điện Foucault

  6.2. Dòng điện Foucault Khi đặt một khối vật dẫn trong từ trường biến thiên thì trong lòng vật dẫn xuất hiện các dòng điện cảm ứng xoáy quanh các đường sức từ gọi là dòng điện Foucault (hình 5.9). Vì khối vật dẫn có điện trở nhỏ nên cường độ dòng Foucault IF là […]

 • Các định luật cơ bản về cảm ứng điện từ

  6.1. Các định luật cơ bản về cảm ứng điện từ A. Lý Thuyết 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ   Nối hai đầu một vòng dây với một ampe kế. Đặt gần vòng dây một nam châm. Khi nam châm dịch chuyển lại gần vòng dây thì kim chỉ thị của ampe kế […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ