Danh mục: Trường Điện Từ – Thuyết Maxwell

  • Sóng điện từ

    8.2. Sóng điện từ 1. Hệ phương trình Maxwell mô tả sóng điện từ   Theo thuyết điện từ của Maxwell, mỗi khi điện trường biến thiên sẽ sinh ra từ trường, từ trường này biến thiên lại sinh ra điện trường. Cứ như vậy, điện từ trường lan truyền trong không gian tạo thành […]

  • Thuyết Maxwell về điện từ trường

    8.1. Thuyết Maxwell về điện từ trường Ta biết rằng, khi điện tích đứng yên thì xung quanh điện tích có điện trường; khi điện tích chuyển động có hướng sẽ tạo nên dòng điện, khi đó xung quanh điện tích có cả từ trường. Giả sử có một điện tích q đứng yên đối […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ