Danh mục: Nhiệt Học

 • Nguyên lý II nhiệt động học

  2.3. Nguyên lý II nhiệt động học 1. Những hạn chế của nguyên lý I Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều tuân theo nguyên lý I nhiệt động học. Tuy nhiên, một số hiện tượng, về mặt lý thuyết, thỏa mãn nguyên lý I nhưng lại không xảy ra trong thực tế. […]

 • Nguyên lý I nhiệt động học

  2.2. Nguyên lý I nhiệt động học 1. Nội dụng Nguyên lý I Nguyên lý I Nhiệt Động Học có thể phát biểu dưới nhiều hình thức tương đương như cách phát biểu sau: Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn bằng tổng công và nhiệt […]

 • Năng lượng chuyển động nhiệt – Nội năng – Nhiệt lượng và công của khối khí

  2.1. Năng lượng chuyển động nhiệt – Nội năng – Nhiệt lượng và công của khối khí 1. Năng lượng chuyển động nhiệt Năng lượng chuyển động nhiệt là phần năng lượng do chuyển động hỗn loạn của các phân tử tạo nên (chính là động năng của các phân tử). Năng lượng chuyển động […]

 • Phương trình trạng thái khí lí tưởng

  1.4. Phương trình trạng thái khí lí tưởng Thuyết động học phân tử cho biết bản chất của nhiệt chính là sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử, đánh đổ hoàn toàn các quan điểm về chất nhiệt trước đó. Nó giải thích thỏa đáng mọi hiện tượng và tính chất nhiệt của […]

 • Các thông số trạng thái

  1.3. Các thông số trạng thái Các thông số trạng thái của chất khí: Trạng thái của một hệ hoàn toàn được xác định nếu biết được các đặc tính của hệ: nóng hay lạnh, đặc hay loãng và bị nén ít hay nhiều, … Mỗi đặc tính như vậy đều được đặc trưng bằng […]

 • Phương trình cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử

  1.2. Phương trình cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử 1. Mẫu khí lý tưởng Để dễ dàng vận dụng Thuyết Động Học Phân Tử vào việc khảo sát định lượng các tính chất của chất khí, ta bỏ qua những yếu tố phụ không ảnh hưởng đến những tính chất cơ bản của […]

 • Nội dụng của thuyết động học phân tử

  1.1. Nội dụng của thuyết động học phân tử Nội dụng của thuyết động học phân tử Thuyết Động Học Phân Tử là một trong những thuyết Vật lý ra đời sớm nhất. Nó kế thừa những quan điểm cổ đại về cấu tạo vật chất và những kết quả của cuộc đấu tranh kéo […]

 • Chuyên đề Nhiệt học – Khí lý tưởng

  Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng   Vật lý đại cương – Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng  I. Các định luật của khí lí tưởng  1. Định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V […]

 • Chuyên đề nhiệt học nâng cao

  Chuyên đề nhiệt học nâng cao   Vật lý  đại cương – Chuyên đề nhiệt học nâng cao Câu 1. Một máy lạnh lí tưởng luôn duy trì trong buồng lạnh nhiệt độ không đổi -10OC. Khi nhiệt độ không khí trong phòng là 15OC thì role phải điều khiễn cho động cơ của máy làm việc […]

 • Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình

  Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình   Vật lý đại cương – Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình. Câu 1. Có 40 gam khí O2 chiếm thể tích 3 lít ở áp suất 10 at. a) Tính nhiệt độ của khí b) Cho khối khí giãn nở đẳng áp tới […]

 • Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn

  Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn   Vật lý đại cương – Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn. A. Lí thuyết các nguyên lý nhiệt động lực học 1. Một số khái niệm + Nhiệt động lực học nghiên cưu các điều kiện và quan hệ biến đổi định lượng của năng […]

 • Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An

  Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An   Vật lý đại cương – Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An gồm một số nội dung chính sau: 1. Sự truyền nhiệt của năng lượng – khuếnh tán nhiệt 2. Thế nhiệt động 3. Nghiện cứu nhiệt động học một chất […]

 • Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An

  Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An   Vật lý đại cương – Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An gồm một số nội dung chính sau: 1. Mở đầu nhiệt động học 2. Các hệ khí 3. Tĩnh học các chất lưu 4. Khuếch tán các hạt 5. Nguyên […]

 • Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng   Vật lý đại cương – Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học gồm các nội dung chính sau: Chương 1. Mở đầu và các khái niệm cơ bản Chương 2. Nguyên lý I nhiệt động lực học Chương […]

 • Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học   Vật lý đại cương – Vật lý phân tử và nhiệt học bắt đầu từ việc nghiên cứu quy luật chuyển động nhiệt của các phân tử. Trên cơ sở chuyển động nhiệt các phân tử đó, bằng phương pháp thống kê hoặc phương pháp […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ