Danh mục: Các Nguyên Lý Nhiệt Động Học

  • Nguyên lý II nhiệt động học

    2.3. Nguyên lý II nhiệt động học 1. Những hạn chế của nguyên lý I Các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều tuân theo nguyên lý I nhiệt động học. Tuy nhiên, một số hiện tượng, về mặt lý thuyết, thỏa mãn nguyên lý I nhưng lại không xảy ra trong thực tế. […]

  • Nguyên lý I nhiệt động học

    2.2. Nguyên lý I nhiệt động học 1. Nội dụng Nguyên lý I Nguyên lý I Nhiệt Động Học có thể phát biểu dưới nhiều hình thức tương đương như cách phát biểu sau: Độ biến thiên nội năng của hệ trong một quá trình biến đổi bất kì luôn bằng tổng công và nhiệt […]

  • Năng lượng chuyển động nhiệt – Nội năng – Nhiệt lượng và công của khối khí

    2.1. Năng lượng chuyển động nhiệt – Nội năng – Nhiệt lượng và công của khối khí 1. Năng lượng chuyển động nhiệt Năng lượng chuyển động nhiệt là phần năng lượng do chuyển động hỗn loạn của các phân tử tạo nên (chính là động năng của các phân tử). Năng lượng chuyển động […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ