Danh mục: Tài Liệu Nhiệt Học

 • Chuyên đề Nhiệt học – Khí lý tưởng

  Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng   Vật lý đại cương – Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng  I. Các định luật của khí lí tưởng  1. Định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V […]

 • Chuyên đề nhiệt học nâng cao

  Chuyên đề nhiệt học nâng cao   Vật lý  đại cương – Chuyên đề nhiệt học nâng cao Câu 1. Một máy lạnh lí tưởng luôn duy trì trong buồng lạnh nhiệt độ không đổi -10OC. Khi nhiệt độ không khí trong phòng là 15OC thì role phải điều khiễn cho động cơ của máy làm việc […]

 • Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình

  Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình   Vật lý đại cương – Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình. Câu 1. Có 40 gam khí O2 chiếm thể tích 3 lít ở áp suất 10 at. a) Tính nhiệt độ của khí b) Cho khối khí giãn nở đẳng áp tới […]

 • Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn

  Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn   Vật lý đại cương – Chuyên đề Nhiệt Học – Nguyễn Anh Văn. A. Lí thuyết các nguyên lý nhiệt động lực học 1. Một số khái niệm + Nhiệt động lực học nghiên cưu các điều kiện và quan hệ biến đổi định lượng của năng […]

 • Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An

  Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An   Vật lý đại cương – Nhiệt động học – Tập 2 – Ngô Phú An gồm một số nội dung chính sau: 1. Sự truyền nhiệt của năng lượng – khuếnh tán nhiệt 2. Thế nhiệt động 3. Nghiện cứu nhiệt động học một chất […]

 • Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An

  Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An   Vật lý đại cương – Nhiệt động học – Tập 1 – Ngô Phú An gồm một số nội dung chính sau: 1. Mở đầu nhiệt động học 2. Các hệ khí 3. Tĩnh học các chất lưu 4. Khuếch tán các hạt 5. Nguyên […]

 • Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng   Vật lý đại cương – Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học gồm các nội dung chính sau: Chương 1. Mở đầu và các khái niệm cơ bản Chương 2. Nguyên lý I nhiệt động lực học Chương […]

 • Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học

  Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học   Vật lý đại cương – Vật lý phân tử và nhiệt học bắt đầu từ việc nghiên cứu quy luật chuyển động nhiệt của các phân tử. Trên cơ sở chuyển động nhiệt các phân tử đó, bằng phương pháp thống kê hoặc phương pháp […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ