Danh mục: Thuyết Động Học Phân Tử Và Phương Trình Trạng Thái Của Chất Khí

 • Phương trình trạng thái khí lí tưởng

  1.4. Phương trình trạng thái khí lí tưởng Thuyết động học phân tử cho biết bản chất của nhiệt chính là sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử, đánh đổ hoàn toàn các quan điểm về chất nhiệt trước đó. Nó giải thích thỏa đáng mọi hiện tượng và tính chất nhiệt của […]

 • Các thông số trạng thái

  1.3. Các thông số trạng thái Các thông số trạng thái của chất khí: Trạng thái của một hệ hoàn toàn được xác định nếu biết được các đặc tính của hệ: nóng hay lạnh, đặc hay loãng và bị nén ít hay nhiều, … Mỗi đặc tính như vậy đều được đặc trưng bằng […]

 • Phương trình cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử

  1.2. Phương trình cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử 1. Mẫu khí lý tưởng Để dễ dàng vận dụng Thuyết Động Học Phân Tử vào việc khảo sát định lượng các tính chất của chất khí, ta bỏ qua những yếu tố phụ không ảnh hưởng đến những tính chất cơ bản của […]

 • Nội dụng của thuyết động học phân tử

  1.1. Nội dụng của thuyết động học phân tử Nội dụng của thuyết động học phân tử Thuyết Động Học Phân Tử là một trong những thuyết Vật lý ra đời sớm nhất. Nó kế thừa những quan điểm cổ đại về cấu tạo vật chất và những kết quả của cuộc đấu tranh kéo […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ