Danh mục: Các mẫu nguyên tử theo lý thuyết cổ điển

  • Mẫu nguyên tử Thomson

    Mẫu nguyên tử Thomson Ý tưởng về mẫu nguyên tử được William Thomson (người Bắc Ireland, 1824 – 1907) đề xuất lần đầu tiên vào năm 1902. Sau đó ít lâu, vào năm 1904 J.J. Thomson (Joseph John Thomson, người Anh, 1856 – 1940) đã xây dựng lý thuyết về mẫu nguyên tử dựa trên […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ