Câu hỏi ôn tập - Bài tập Chương 1

A. Câu Hỏi Ôn Tập

1. Liên kết là gì? Phản lực liên kết là gì?

2. Mô tả các liên kết thường gặp và vẽ phản lực liên kết của chúng (liên kết dây, liên kết bản lề trụ, …)

3. Phát biểu hệ tiên đề tĩnh học.

Nhận Dạy Kèm môn Cơ Học Kỹ Thuật (Cơ học cơ sở) - Engineering Mechanics Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

B. Bài tập có hướng dẫn giải

Câu 1. Giải phóng liên kết các kết cấu hình bên dưới

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải:

Để xem chi tiết lời giải các bài tập ở trên hãy mua sách “Giải Bài Tập Cơ Học Kỹ Thuật” cũng như xem nhiều bài tập khác nữa và tránh sai sót trong quá trình đăng bài! Hãy ủng hộ chúng tôi bằng các mua sách!

Câu 2. Xác định

Hướng dẫn giải:

a) Cộng 

Các bài viết cùng chủ đề!

Các Sách Giải Bài Tập - Đề Thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ