Nội dung chính

Dòng điện Foucault

Dòng điện Foucault Khi đặt một khối vật dẫn trong từ trường biến thiên thì trong lòng vật dẫn xuất hiện các dòng điện cảm ứng xoáy quanh các đường…