Nội dung chính

Sóng điện từ

Sóng điện từ 1. Hệ phương trình Maxwell mô tả sóng điện từ   Theo thuyết điện từ của Maxwell, mỗi khi điện trường biến thiên sẽ sinh ra từ…