Nội dung chính

Điện thông

Bài 5. Điện thông 1. Định nghĩa Trong không gian có điện trường, xét một bề mặt (S) bất kì, các đường sức điện trường sẽ xuyên qua mặt (S).…

Bài 3 – Điện trường

Lý thuyết về Điện Trường 1. Khái niệm điện trường Định luật Coulomb thể hiện quan điểm tương tác xa, nghĩa là tương tác giữa các điện tích xảy ra…