Nội dung chính

Bài 2 – Tụ điện

Lý thuyết về Tụ điện 1. Khái niệm về tụ điện Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, cách điện với nhau, sao cho giữa…