Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học


Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học

 

Vật lý đại cương – Vật lý phân tử và nhiệt học bắt đầu từ việc nghiên cứu quy luật chuyển động nhiệt của các phân tử. Trên cơ sở chuyển động nhiệt các phân tử đó, bằng phương pháp thống kê hoặc phương pháp nhiệt động người ta có thể nghiên cứu về trạng thái của tập hợp rất lớn các phân tử (gọi là hệ nhiệt động). Đặc trưng cho trạng thái của một hệ nhiệt động là các thông số trạng thái, quy luật về sự biến đổi các thông số này cho phép ta xác định được quy luật chuyển hóa năng lượng của hệ.

 

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: vatlydaicuong247@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

 

Từ khóa: Vật lý đại cương, cơ học, nhiệt học, quang học, điện từ học, vật lý nguyên tử – hạt nhân, Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học, nhiệt học, tài liệu nhiệt học, tài liệu vật lý đại cương.

Nguồn: Sưu tầm

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ