Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng


Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng

 

Vật lý đại cương – Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học gồm các nội dung chính sau:

Chương 1. Mở đầu và các khái niệm cơ bản

Chương 2. Nguyên lý I nhiệt động lực học

Chương 3. Thuyết động học chất khí

Chương 4. Các hiện tượng động học trong chất khí

Chương 5. Nguyên lý II nhiệt động lực học

Chương 6. Phương pháp hàm nhiệt động và nguyên lý III nhiệt động lực học

Chương 7. Khí thực

Chương 8. Chất lỏng

Chương 9. Chất rắn kết tinh

Chương 10. Sự chuyển pha của vật chất

 

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: vatlydaicuong247@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

 

Từ khóa: Vật lý đại cương, cơ học, nhiệt học, quang học, điện từ học, vật lý nguyên tử – hạt nhân, Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học – Đại học Đà Nẵng, vật lý phân tử và nhiệt học, nhiệt học, giáo trình nhiệt học.

Nguồn: Sưu tầm

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ