Cơ Học Vật Rắn


Nội dung chính

Chương này nghiên cứu các phương trình động lực học của vật rắn, đặc biệt là chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ