Sách University Physics - Optics and Modern Physics

Lời Giới Thiệu về Sách University Physics - Optics and Modern Physics

Bộ sách “University Physics” được biên soạn nhằm phục vụ việc học của sinh viên các trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Sư Phạm, Đại Học có ngành Khoa Học Công Nghệ – Kỹ Thuật, Đại Học Bách Khoa,… và giáo viên – Học sinh đang giảng dạy và học tập môn Vật lý ở các trường THPT có chương trình song ngữ Tiếng Anh cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo.

Nội dung Sách viết toàn bộ bằng Tiếng Anh, sách phù hợp cho các bạn Sinh viên đang theo học các chương trình Tiên Tiến, Chương trình Song Ngữ, Chương trình Chất lượng cao ở tất cả các trường Đai Học toàn quốc Việt Nam và dành cho em học sinh đang theo học các chương trình Quốc tế.

Trong sách có rất nhiều câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, có hướng dẫn giải và đáp án từng bài. Nguồn tài liệu viết sách được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác như tạp chí Physics For You, các đề thi Quốc tế, đề kết thúc học phần ở các trường Đại học nổi tiếng trên thế giới,… Bộ sách University Physics gồm 5 tập, được chia thành các phần chính gồm Mechanics Part 1, Mechanics Part 2, Electricity and Magnetism, Waves and Thermodynamics và Optics and Modern Physics.

Trong mỗi tập, ở mỗi chương chúng tôi có tóm tắt các lý thuyết – công thức cần nhớ để áp dụng cho các bài tập của chương đó, có ví dụ cho từng nội dung bài học, có bài Test cuối chương và cuối cuốn sách sẽ có phần hướng dẫn giải chi tất cả các Test.

Bộ sách được biên soạn còn nhiều thiếu sót và không tránh khỏi sai sót, tác giả rất mong nhận được các góp ý phê bình cho cuốn sách. Mọi thư từ góp ý xin gửi về email của tác giả Cao Minh Nhân: caominhnhan@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung chính của Sách University Physics - Optics and Modern Physics

Sách University Physics – Optics and Modern Physics dày gần 600 trang khổ giấy A4 và hướng dẫn giải khoảng 650 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

CONTENTS

29. ELECTROMAGNETIC WAVES

29.1 Introduction

29.2 Displacement Current

29.3 Electromagnetic Waves

29.4 Electromagnetic Spectrum

30. REFLECTION OF LIGHT

30.1 Introduction

30.2 General Concepts used in Geometrical Optics

30.3 Reflection of Light
30.4 Reflection from a Spherical Surface

31. REFRACTION OF LIGHT

31.1 Refraction of Light and Refractive Index of a Medium

31.2 Law of Refraction (Snell’s Law)

31.3 Single Refraction from Plane Surface

31.4 Shift due to a Glass Slab

31.5 Refraction from Spherical Surface

31.6 Lens Theory

31.7 Total Internal Reflection (TIR)

31.8 Refraction Through Prism

31.9 Deviation

31.10 Optical Instruments

32. INTERFERENCE AND DIFFRACTION OF LIGHT

32.1 Principle of Superposition

32.2 Resultant Amplitude and Intensity due to Coherent Sources

32.3 Interference

32.4 Young’s Double Slit Experiment (YDSE)

32.5 Introduction to Diffraction

32.6 Diffraction from a Narrow Slit

33. MODERN PHYSICS-I

33.1 Dual Nature of Electromagnetic Waves

33.2 Electromagnetic Spectrum

33.3 Momentum and Radiation Pressure

33.4 de-Broglie Wavelength of Matter Wave

33.5 Early Atomic Structure

33.6 The Bohr Hydrogen Atom

33.7 Hydrogen Like Atoms

33.8 X-Rays

33.9 Emission of Electrons

33.10 Photoelectric Effect

34. MODERN PHYSICS-II

34.1 Nuclear Stability and Radioactivity

34.2 The Radioactive Decay Law

34.3 Successive Disintegration

34.4 Equivalence of Mass and Energy

34.5 Binding Energy and Nuclear Stability

34.6 Nuclear Fission (Divide and Conquer)

34.7 Nuclear Fusion

35. SEMICONDUCTORS

35.1 Introduction
35.2 Energy Bands in Solids
35.3 Intrinsic and Extrinsic Semiconductors

35.4 p-n Junction Diode

35.5 Junction Diode as a Rectifier

35.6 Applications of p-n Junction Diodes

35.7 Junction Transistors

35.8 Transistor as an Amplifier

35.9 Digital Electronics and Logic Gates

36. COMMUNICATION SYSTEM

36.1 Introduction
36.2 Different Terms Used in Communication System

36.3 Bandwidth of Signals

36.4 Bandwidth of Transmission Medium

36.5 Propagation of Electromagnetic Waves or Communication Channels

36.6 Modulation

36.7 Amplitude Modulation

36.8 Production of Amplitude Modulated Wave

36.9 Detection of Amplitude Modulated Wave

Hints & Solutions

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 259.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ