Danh mục: Vật Dẫn – Tụ Điện

  • Năng lượng của tụ điện – Năng lượng điện trường

    2.3. Năng lượng của tụ điện – Năng lượng điện trường A. Lý Thuyết 1. Năng lượng của tụ điện Giả sử ta dùng nguồn để nạp điện tích vào hai bản của một tụ điện có điện dung C. Nguồn điện sinh công để đưa các điện tích đến các bản tụ và công […]

  • Tụ điện

    2.2. Tụ điện A. Lý Thuyết 1. Khái niệm về tụ điện Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, cách điện với nhau, sao cho giữa chúng luôn xảy ra hiện tượng điện hưởng toàn phần. Hai vật dẫn đó được gọi là hai bản hay hai cốt của tụ […]

  • Vật dẫn cân bằng tĩnh điện

    2.1. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện A. Lý Thuyết 1. Khái niệm về vật dẫn cân bằng tĩnh điện Vật dẫn là vật có các hạt mang điện tự do. Các hạt mang điện này có thể chuyển động khắp mọi điểm trong toàn bộ vật dẫn Nguyên tử kim loại luôn có các […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ