1.1. Nội dụng của thuyết động học phân tử

Nội dụng của thuyết động học phân tử

Thuyết Động Học Phân Tử là một trong những thuyết Vật lý ra đời sớm nhất. Nó kế thừa những quan điểm cổ đại về cấu tạo vật chất và những kết quả của cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thế kỷ giữa các tư tưởng đối lập nhau về bản chất của nhiệt.

Nội dụng cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử có thể tóm tắt bằng các quan điểm sau:

+ Vật chất được cấu tạo gián đoạn từ những hạt rất nhỏ, gọi là phân tử.

+ Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

+ Các phân tử tương tác với nhau bằng các lực hút và lực đẩy

+ Chuyển động và tương tác của các phân tử tuân theo các định luật cơ học của Newton

Thuyết Động Học Phân Tử không những giải thích được các hiện tượng nhiệt của các chất như: Khuếch tán, truyền nhiệt, dẫn nhiệt, bay hơi, ngưng tụ, …., mà còn là cơ sơ để nghiên cứu về các quá trình biến đổi trạng thái của khí.

Nhận Dạy Kèm môn Vật Lý Đại Cương - Physics Classics Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ