Danh mục: Động học

  • Phương trình vi phân chuyển động chất điểm

    5.3. Phương trình vi phân chuyển động chất điểm 1. Dạng vectơ Giả sử chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của lực  ( overrightarrow{F}(t,r,ddot{vec{r}}) ). Áp dụng định luật II Newton, chú ý rằng:  ( vec{a}=ddot{vec{r}} ), ta có:  ( mcdot ddot{vec{r}}=overrightarrow{F}(t,r,ddot{vec{r}}),,,,,,,(5.29) ) Phương trình (5.29) được gọi là phương trình vi […]

  • Các định luật cơ bản của động lực học (3 định luật Newton)

    5.2. Các định luật cơ bản của động lực học (3 định luật Newton) 1. Định luật quán tính (Định luật I Newton) Chất điểm không chịu tác dụng của lực nào thì đứng yên hay chuyển động thẳng đều (chuyển động theo quán tính). Nhận Dạy Kèm môn Cơ Học Kỹ Thuật (Cơ học […]

  • Các định nghĩa và khái niệm

    5.1. Các định nghĩa và khái niệm 1. Các mô hình vật thể a) Chất điểm là một điểm hình học mang khối lượng. Chất điểm là mô hình của vật thể mà kích thước của nó bỏ qua (có thể do quá nhỏ hoặc không đóng vai trò quan trọng khi chuyển động được […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ