Chuyên đề Nhiệt học – Khí lý tưởng


Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng

 

Vật lý đại cương – Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng 

I. Các định luật của khí lí tưởng 

1. Định luật Boyle – Mariotte cho quá trình đẳng nhiệt

Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí xác định là một hằng số.

pV = const.

2. Định luật Charles cho quá trình đẳng tích

Khi thể tích không đổi, áp suất p của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T.

 

  \( \frac{p}{T}=const \)

3. Định luật Gay Lussac cho quá trình đẳng áp

Trong quá trình đẳng áp, thể tích V của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T.

 \( \frac{V}{T}=const \)

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: vatlydaicuong247@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

 

Từ khóa: Vật lý đại cương, cơ học, nhiệt học, quang học, điện từ học, vật lý nguyên tử – hạt nhân, Chuyên đề Nhiệt học – Khí lí tưởng, bài tập nhiệt học, giáo trình nhiệt học.

Nguồn: Sưu tầm

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ