6.2. Dòng điện Foucault

Khi đặt một khối vật dẫn trong từ trường biến thiên thì trong lòng vật dẫn xuất hiện các dòng điện cảm ứng xoáy quanh các đường sức từ gọi là dòng điện Foucault (hình 5.9).

Vì khối vật dẫn có điện trở nhỏ nên cường độ dòng Foucault IF là rất lớn, nhất là khi từ trường biến thiên nhanh. Do đó dòng Foucault làm vật dẫn nóng lên rất nhanh. Trong công nghiệp kim, người ta ứng dụng hiện tượng này để nấu chảy kim loại.

Muốn hạn chế dòng Foucault, cần làm cho điện trở vật dẫn tăng lên. Vì thế các lõi thép của các máy biến thế, động cơ điện, …., phải được làm bằng các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau (hình 5.10).

Khi vật dẫn chuyển động trong từ trường, cắt ngang các đường sức từ thì trong lòng vật dẫn cũng xuất hiện dòng Foucault. Dòng Foucault vừa sinh ra lập tức bị lực từ tác dụng, làm cản trở chuyển động của vật (hình 5.11). Hiện tượng này được ứng dụng để hãm các dao động trong các dung cụ đo điện.

Nhận Dạy Kèm Vật Lý Đại Cương Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ