Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình


Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình

 

Vật lý đại cương – Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình.

Câu 1. Có 40 gam khí O2 chiếm thể tích 3 lít ở áp suất 10 at.

a) Tính nhiệt độ của khí

b) Cho khối khí giãn nở đẳng áp tới thể tích 4 lít. Hỏi nhiệt độ của khối khí sau khi giản nở.

Giải:

a) Phương trình Mendeleev – Crapayron

\( pV=\frac{m}{\mu }RT \)

Nhiệt độ khối khí là:  \( {{T}_{1}}=\frac{\mu {{p}_{1}}{{V}_{1}}}{R}=292,5K  \)

b) Quá trình đẳng áp: \( \frac{V}{T}=const \)

Nhiệt độ khối khí:  \( {{T}_{2}}=\frac{{{T}_{1}}{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}=390K \)

Nếu link tài liệu bị die vui lòng gởi mail về: vatlydaicuong247@gmail.com. Chúng tôi sẽ update lại, cảm ơn nhiều!

 

Từ khóa: Vật lý đại cương, cơ học, nhiệt học, quang học, điện từ học, vật lý nguyên tử – hạt nhân, Giải bài tập Nhiệt học của Lương Duyên Bình, bài tập nhiệt học, bài tập vật lý đại cương.

Nguồn: Sưu tầm

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ