Danh mục: Vật liệu từ

 • Vật liệu siêu dẫn

  7.7. Vật liệu siêu dẫn 1. Hiện tượng siêu dẫn – Tính chất của vật liệu siêu dẫn Các vật liệu mà ở trong vùng nhiệt độ T < TC (nhiệt độ tới hạn Curie) nào đó, có điện trở gần như bằng 0 gọi là vật liệu siêu dẫn. Người ta cũng xác định […]

 • Vật liệu từ cứng và từ mềm

  7.6. Vật liệu từ cứng và từ mềm Trong lĩnh vực ứng dụng thực tế người ta phân biệt vật liệu từ ra thành vật liệu từ cứng và vật liệu từ mềm. Đó chủ yếu là các chất sắt từ và ferit mà chúng khác biệt nhau ở khả năng tồn giữ từ tính […]

 • Chất phản sắt từ và feri từ

  7.5. Chất phản sắt từ và feri từ Tương tự như sắt từ, phản sắt từ và feri từ (ferit) là các chất được cấu tạo từ những domen từ, có trật tự từ và từ tính rất mạnh. Nhưng ở phản sắt từ các momen từ nguyên tử có giá trị bằng nhưng định […]

 • Chất sắt từ

  7.4. Chất sắt từ 1. Tính chất từ của sắt từ Các chất sắt từ bao gồm những nguyên tố nhóm chuyển tiếp như Fe, Co, Ni, Gd và một số hợp kim của chúng, có từ tính mạnh. Độ từ hóa của sắt từ lớn hơn hàng triệu lần ở nghịch từ và thuận […]

 • Chất thuận từ

  7.3. Chất thuận từ Khác với chất nghịch từ, các chất thuận từ khi chưa bị từ hóa đã có momen từ nguyên tử, nhưng do chuyển động nhiệt, các momen này sắp xếp hỗn loạn và momen từ tổng cộng của toàn khối bằng không. Khi đặt chất thuận từ vào từ trường ngoài […]

 • Chất nghịch từ

  7.2. Chất nghịch từ Ở điều kiện bình thường các chất nghịch từ không biểu hiện từ tính vì chúng không có các momen từ tự phát (không bị phân cực từ), nhưng khi đặt nghịch từ vào trong từ trường ngoài thì ở chúng xuất hiện một từ trường phụ có giá trị rất […]

 • Khái niệm về từ tính của vật liệu

  7.1. Khái niệm về từ tính của vật liệu Từ tính là một thuộc tính của vật liệu. Tất cả các vật liệu, ở mọi trạng thái, dù ít hay nhiều đều biểu hiện tính chất từ. Các vật liệu từ có những ứng dụng rất quan trọng, không thể thiếu được trong khoa học […]

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ