điện từ học

Bài toán Vật dẫn cô lập tích điện trong điện trường

Bài toán Vật dẫn cô lập tích điện trong điện trường Ví dụ 1. Điện trường ở ngay phía trên mặt của trống tích điện của một máy photocopy có độ lớn E bằng 2,3.105 N/C. Tính mật độ điện tích mặt trên trống nếu nó là một vật dẫn. Hướng dẫn giải: Áp dụng…

Bài toán Điện tích điểm trong điện trường

Bài toán Điện tích điểm trong điện trường Ví dụ 1. Một điện trường ( overrightarrow{E} ) với độ lớn trung bình cỡ 150 N/C hướng xuống dưới trong khí quyển gần mặt đất. Ta muốn “làm nổi” một quả cầu bằng lưu huỳnh có trọng lượng 4,4 N trong trường đó bằng cách tích…

Bài toán Điện trường của một đường tích điện

Bài toán Điện trường của một đường tích điện Ví dụ 1.Một vòng có bán kính R và có điện tích phân bố đều. Xác định điểm trên trục của vòng mà ở đó độ lớn của điện trường cực đại. Hướng dẫn giải: Đã biết cường độ điện trường do 1 vòng dây tích…

Bài toán Điện trường của một lưỡng cực điện

Bài toán Điện trường của một lưỡng cực điện Dạng 1. Điện trường của một lưỡng cực điện Câu 1. Một phân tử hơi nước gây nên một điện trường trong không gian xung quanh giống như nó là một lưỡng cực điện. Vẽ trên hình vẽ dưới đây. Momen lưỡng cực của nó có…

Điều kiện qua mặt giới hạn hai điện môi của các vectơ E và D

Bài 3. Điều kiện qua mặt giới hạn hai điện môi của các vectơ ( overrightarrow{E} ), ( overrightarrow{D} ) Xét hai lớp điện môi đồng chất, đẳng hướng, mỗi lớp giới hạn bởi hai mặt phẳng song song, có hằng số điện môi  ( {{varepsilon }_{1}},{{varepsilon }_{2}} ), được đặt tiếp xúc nhau bởi…

Thuyết Maxwell về điện từ trường

Thuyết Maxwell về điện từ trường Ta biết rằng, khi điện tích đứng yên thì xung quanh điện tích có điện trường; khi điện tích chuyển động có hướng sẽ tạo nên dòng điện, khi đó xung quanh điện tích có cả từ trường. Giả sử có một điện tích q đứng yên đối với…

Chuyển động của điện tích trong từ trường

A. Chuyển động của điện tích trong từ trường 1. Tác dụng của từ trường lên điện tích chuyển động Xét một hạt mang điện tích q (gọi tắt là hạt điện) chuyển động trong từ trường  ( overrightarrow{B} ) với vận tốc  ( vec{v} ). Trong thời gian dt, nó dịch chuyển được một…

Công suất và hiệu suất của nguồn điện

A. Công suất và hiệu suất của nguồn điện Xét mạch kín như hình 3.26. Trường lực lạ sinh công để “bơm” dòng điện chạy trong mạch. Công của nguồn điện chính là công của trường lực lạ và công này chuyển hóa thành công của dòng điện. Do đó, công suất của nguồn điện…

Định luật Joule – Lenz. Công và công suất của dòng điện

A. Định luật Joule – Lenz. Công và công suất của dòng điện 1. Định luật Joule – Lenz Dòng điện chạy qua vật dẫn làm vật dẫn nóng lên. Đó là tác dụng nhiệt của dòng điện. Nhiệt lượng tỏa ra được xác định bởi định luật Joule – Lenz: Nhiệt lượng tỏa ra…

Phương trình liên tục của dòng điện

A. Phương trình liên tục của dòng điện Xét một mặt kín (S) trong môi trường có mật độ dòng điện  ( overrightarrow{j} ) (hình 3.22). Điện lượng di chuyển qua mặt kín (S) trong một đồng vị thời gian là:  ( left| ointlimits_{(S)}{overrightarrow{j}doverrightarrow{S}} right| ). Gọi q là điện tích chứa trong mặt kín…

Các khái niệm cơ bản của dòng điện không đổi

A. Các khái niệm cơ bản của dòng điện không đổi Bài 1. Các khái niệm cơ bản 1. Dòng điện, chiều của dòng điện Trong môi trường dẫn, tức là môi trường có các điện tích tự do, khi không có điện trường ngoài, các hạt mang điện tự do luôn luôn chuyển động…

Bài 3 – Năng lượng của tụ điện – Năng lượng điện trường

Lý thuyết về Định luật Coulom 1. Năng lượng của tụ điện Giả sử ta dùng nguồn để nạp điện tích vào hai bản của một tụ điện có điện dung C. Nguồn điện sinh công để đưa các điện tích đến các bản tụ và công đó chuyển thành năng lượng của tụ điện.…

Bài 8 – Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế

Lý thuyết Liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế 1. Thiết lập mối liên hệ (overrightarrow{E},V) Ta biết cường độ điện trường  ( overrightarrow{E} ) đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực; còn điện thế V đặc trưng cho điện trường về mặt năng lượng, vì liên quan…

Bài 7 – Công của lực điện trường – Điện thế, hiệu điện thế

Công của lực điện trường – Điện thế, hiệu điện thế 1. Công của lực điện trường Xét điện tích điểm q di chuyển dọc theo đường cong (L) từ M đến N trong điện trường của điện tích điểm Q (hình 1.31). Công của lực điện trường trên quãng đường này là:  ( {{A}_{MN}}=intlimits_{(L)}{overrightarrow{F}.dvec{s}}=intlimits_{(L)}{qoverrightarrow{E}.dvec{r}}…

Bài 6 – Định lí Gauss

Lý thuyết về Định lí Gauss 1. Nội dụng định lý Xét điện tích điểm Q > 0, gây ra điện trường xung quanh nó. Bao quanh Q một mặt cầu (S), tâm là Q, bán kính r. Điện thông gởi qua mặt cầu này là:  [ {{Phi }_{E}}=ointlimits_{(S)}{s{{Phi }_{E}}}=ointlimits_{(S)}{overrightarrow{E}doverrightarrow{S}} ] Do tính đối xứng…